UDRUŽENJE SVITAC

Udruženje za afirmaciju dečjeg stvralaštva „Svitac” iz Beograda je nevladina i neprofitna organizacija osnovana  2012. godine.  Članovi udruženja su isključivo stručnjaci (defektolozi, logopedi, reedukatori psihomotorike, fizijatri, psiholozi, vaspitači) i umetnici (profesori muzike, kompozitori, fotografi, glumci, dramaturzi, producenti).. koji su pružaoci svojih usluga deci i omladini sa razvojnim poteškoćama. Ukupan broj dece sa kojima trenutno radimo je 120: uzrasta od 2,5 godina do 26 godina.

Od osnivanja do danas ukupno je kroz naše projekte bilo obuhvaćeno više od 400 dece i mladih sa invaliditetom i to ne samo sa teritorije Republike Srbije , već i iz regiona ( Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija).

Osnovni ciljevi

  • kulturna i socijalna inkluzija dece sa razvojnim poteškoćama
  • poboljšanje uslova života osoba sa ivaliditetom nakon procesa obrazovanja
  • izrada didaktičkog materijala
  • organizovanje seminara i edukacija roditelja i stručnjaka
  • direktan rad sa decom u vidu radionica: socijalnih veština, fine motorike, reedukacije psihomotorike, razvoja krupne motorike i muzike
  • pravljenje inkuzivnih predstava za decu
  • organizovanje inkluzivnih kreativnih radionica