VAP App

VAP – (Visual Activity Plan): Vizuelni plan aktivnosti je aplikacija koja je prvenstveno namenjena deci i osobama sa poteškoćama u organizaciji svog vremena, kao i onima sa problemima auto-regulacije u slučaju promena dnevnih aktivnosti i rutina. Aplikacija za savladavanje životnih veština dece i osoba sa invaliditetom je nastala u saradnji sa Udruženjem „Autizam – pravo na život“ i Ministrarstvom pravde Republike Srbije.


Deci i osobama sa invaliditetom, kao i njihovim porodicama, biće lakše da razumeju šta se od njih očekuje da urade u toku dana, da nauče da se brinu o sebi, kao i da izraze svoje želje kako bi voleli da provedu dan.


Ovo nije igrica ili prikaz dnevnih aktivnosti, ovo je interaktivna aplikacija koja omogućava savladavanje prepreka u toku dana i roditeljsku kontrolu urađenih aktivnosti. Krajnji cilj ove aplikacije je što veće osamostaljivanje osoba sa smetnjama u intelektualnom razvoju .