Alisa u zemlji čuda

Alisa u zemlji čuda je inkluzivni mjuzikl čije je trajanje oko 50 minuta i ima 15 muzičkih numera. Sama težina teksta i muzičkih formi je potvrda kvaliteta i talenata koje poseduju deca sa smetnjama. Uključivanje braće i sestara je jako važan faktor podrške koju pružaju porodice svojim ne tipičnim članovima, a i mogućnost da se pokaže kroz umetničku formu zajednički rad, gde u prvi plan dolaze marginalizovana deca. Ovo izvodi 22-oje dece sa smetnjama (autizam, razvojna disfazija, oštećen sluh, mentalna retardacija, poremećaj pažnje i Aspergerov sindrom) uz pomoć braće i sestara. Uzrasta su od 6-16 godina.
Glavni cilj je kulturna inkluzija i prikazivanje dece netipičnog razvoja njihovim vršnjacima bez smetnji u najboljem svetlu. Isticanje talenata dece sa smetnjama u razvoju, kulturna inegracija. Podizanje svesti o sposobnostima njihovih vršnjaka, razbijanje predrasuda i tabua, sticanje samopouzdanja i osamostaljivanje dece sa smetnjama.