Nerazumevalica – 2018

Ovim projektom smo želeli  da odemo korak dalje i da iskoristimo umetnost u praktične svrhe, i na taj način prikažemo kako deca i mladi sa poteškoćama doživljavaju svet oko sebe. Samim tim što su  ih u najboljem svetlu videli njihovi vršnjaci može da promeni predrasude i smanji kriterijume tipične populacije.