Seminar Muzika i razvoj govora

Tema seminara je uticaj muzike i njena praktična primena u radu sa decom, a prvenstveno  se odnosi na decu netipičnog razvoja i decu sa  govorno-jezičkim kašnjenjem. Učešćem na seminaru dobijate i didaktički material : 2 CD-a  sa 60 različih muzičkih lekcija za poboljšavanje govora i razumevanja sa ukupno 120 minuta muzike. Svi polaznici će biti potpuno obučeni da dobijeni matrijal koriste u svom daljem radu sa decom.  Ovaj CD nije u slobodnoj prodaji.  Sve pesme i lekcije su otpevala deca sa razvojnim smetnjama.

Predavač je Ksenija Mirković, koja je ujedno i autor CD-a.  Rođena u Beogradu 1978. godine, završila je instrumetalni (violina) i teoretski odsek u Muzičkoj školi “Josip Slavenski” , nakon čega upisije Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Od 2001. godine počinje da radi sa decom sa razvojnim smetnjama kao saradnik specijalne Osnovne škole “Anton Skala” u Beogradu. Zajedno sa udruženjem Autizam Srbija pokreće Muzičku radionicu. Autor je svih kompozicija na prvom snimljenom CD-u “Vilinska pesma”  koje su otpevala deca sa autizmom  u izdanju PGP RTS.

2012. godine osnovala je “Školicu za muziku” centar u kome deca i omladina sa poteškoćama uče da sviraju ili razvijaju govor. Jedan je od osnivača Udruženja za afirmaciju dečjeg stvaralaštva “Svitac” .

Kompozitor je i autor inkluzivnih mjuzikla : Petar Pan (2012.), Alisa u zemlji čuda (2013.), Crvene cipelice -po motivima  Čarobnjaka iz Oza (2015.), Čarobna šerpa- novogodišnji mjuzikl (2017.) ,  Nerazumevalica (2018. godine) i Magično seoce (2019)

Pisala je muziku za dokumentarni film “Čarobnjaci”, snimljenom u saradnji sa RTS-om, koji prati rad sa decom sa različitim govorno-jezičkim poteškoćama.