Press clipping

Da sam ja neko

N1

10 godina postoji “Svitac”, Udruženje za afirmaciju dečjeg stvaralaštva. Okuplja muzičare, defektologa, glumce, režisere, umetnike, koji svoje znanje i veštine prenose deci sa različitim razvojnim smetnjama. Kroz radionice nedeljno prođe 84 malih i mladih. Kad se sve sabere, Ksenija Mirković, glava i srce “Svica”, radila je sa vise od 400 mališana iz regiona. Osmoro je upisalo muzičku školu, a najstariji, Neca završava Muzičku akademiju. Ovde nema tuge, ovde stanuje čista ljubav.

Svitac mog detinjstva

Mesto za nas:
RTS 2 Udruženje „Svitac" se u radu uporedo sa afirmacijom kreativnosti i umetničkog izražavanja dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom zalaže i za socijalnu inkluziju putem brojnih aktivnosti.

Naši prijatelji